هفته‌نامه سیاسی، علمی و فرهنگی حوزه‌های علمیه

خط ماندگار... به یاد شهدای خدمت استاد جواد محدثی

یاداشت

خط ماندگار... به یاد شهدای خدمت استاد جواد محدثی

ای یوسفان خدمت و هجرت
معنای ناب گوهر اخلاص
مصداقی از وصال
دراوج صد فراق...
گرعاشقانه «تن» نشود نردبان «جان»
«بودن»، ملال زندگی روزمرّه است
اماشما مهاجر عاشق
پروانه‌های دشت شقایق
ققنوس‌های سوخته پر
ستارۂ صبحید،
پیک طلوع فجر
خونِ رگِ حیات!
ای جایگاه امن شما دل
پیچیده در حریر محبت
ای عاشقان هجرت و پرواز
پروازتان بلند، ای پرندگان مهاجر
پروازتان بلند.
باشد که جمع خالص حزب‌الله
از شیوۂ شما
درسی بزرگ فراگیرد:
درموج شطّ حادثه، راندن
گاهِ هجوم صاعقه و طوفان
کوهی ستبر بودن و ماندن
ای طایران قدسی خونین بال
پروانگان سوخته پر، کشتگان عشق
درهجرتی عظیم
ازخاک تا خدا
پروازتان بلند!
 
 

برچسب ها :
ارسال دیدگاه