هفته‌نامه سیاسی، علمی و فرهنگی حوزه‌های علمیه

شماره خبر : 4708
منتشر شده در مورخ : ۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
ساعت : 11:56
برخورد برنامه‌ریزی شده و قاعده‌مند با چالشِ دشمن‌ساخته

برخورد برنامه‌ریزی شده و قاعده‌مند با چالشِ دشمن‌ساخته

بازخوانی الزامات مقابله موثر و هوشمندانه با مسئله نقشه دشمن برای کشف حجاب بانوان از منظر رهبر معظم انقلاب


چالش تحمیلی و دشمن‌ساخته
ایران اسلامی چند سال است که در میدانِ کارزار «جنگ ترکیبی» با دشمنان به سر می‌برد. چرا که دشمنان سلطه‌طلب از اقتدار و پیشرفت کشور در پرتو حرکتِ انقلاب اسلامی به‌شدت عصبانی هستند: «حقیقت این است که دشمنانِ مستکبر ملت ایران از پیشرفت‌های روزافزون ایران اسلامی ناراحت و عصبی هستند.» ۱۴۰۱/۰۷/۱۱

یک صحنه‌ی بارز این جنگ ترکیبی، اغتشاشات ۱۴۰۱ بود: «در اغتشاشات پاییز گذشته [سال ۱۴۰۱]، اینها مسئله‌ی زن را بهانه کردند، هیاهو راه انداختند؛ پشت قضیّه هم دستگاه‌های جاسوسی دشمنها بودند، [یعنی] دولتهای غربی.» ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ این چالش‌آفرینی حول موضوع زنان و حجاب اسلامی البته امتداد پیدا کرده و تبدیل به یک چالش تحمیلی شده است: «مسئله‌ی حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده؛ این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما؛ در حالی‌ که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت؛ مردم با شکلهای مختلف داشتند زندگی میکردند.» ۱۴۰۳/۰۱/۱۵در این قضیه، طراحی و شبکه‌سازی دشمنان امروز عیان شده است: «در این قضیّه‌ای که امروز در کشور مطرح است ــ مسئله‌ی حجاب ــ دخالت بیگانگان واضح بود،‌ آشکار بود. از بیرون، در این دستگاه‌های ارتباط جمعی و انواع و اقسام رسانه‌ها، در این قضیّه دمیده شد. حالا یک عدّه هم در داخل البتّه کمک کردند، امّا عمده، از بیرون این کار هدایت شد و فکر شد و دنبال شد؛ به این توجّه بشود... طبق آنچه در گزارشهای قابل اعتماد به ما رسید، بعضی‌ها را استخدام کردند که بیایند در جامعه هنجارشکنی کنند، حرمت حجاب را بشکنند.» ۱۴۰۳/۰۱/۱۵

تحلیل دقیق‌تر و بررسی عمیق‌تر این مسئله نشان می‌دهد که هدف نهاییِ دشمن صرفاً برداشتن حجابِ بانوان نیست بلکه «این اوّل کار است، این آخر کار نیست؛ هدف این نیست. هدف دشمنان این است که وضع کشور را به وضعیّت قبل از انقلاب، به وضعیّت دوران طاغوت برگردانند؛ آن وضع فضاحت‌باری که آن روز وجود داشت... قصد اینها این است که آن حالت را بتدریج تکرار کنند. این اوّل کار است.» ۱۴۰۳/۰۱/۱۵

حقیقت این است که در این جنگ ترکیبیِ پیچیده، دشمن «ارزش‌ها و باوردهای دینی و سیاسی مردم» را هدف گرفته است: «در جنگ ترکیبی، حمله‌ی نظامی نیست امّا حمله به باورهای دینی و سیاسی است... میخواهند نرم‌افزار واقعی قدرت ملّیِ کشور را از دست ملّت بگیرند، بی‌اثر کنند؛ این نرم‌افزار عبارت است از ایمان مردم، ارزشهای دینی مردم، ارزشهای ملّی مردم، اعتقادهای مردم.» ۱۴۰۲/۰۱/۰۱و «یکی از عواملی که برای بیرون بردن مردم از صحنه به کار میگیرند، بی‌اعتقاد کردن مردم و بی‌اعتنا کردن مردم به عوامل حضور و شجاعت و قدرت است که در ‌رأسش ایمان دینی است، در رأسش تشرّع است... دشمن مشغول کار است... مسئله‌ی حجاب و این قضایای حجاب را با این چشم نگاه کنید.» ۱۴۰۲/۱۰/۱۹

مسئولیت مهم حکومت اسلامی در زمینه حجاب
در نقطه‌ی مقابلِ هدف‌گذاری و توطئه‌ی دشمن باید دانست که «حجاب یک ضرورت شریعتی است؛ شریعت است؛ ضرورت شرعی است؛ یعنی هیچ تردیدی در وجوب حجاب وجود ندارد... یک واجب شرعی است که باید رعایت بشود.» ۱۴۰۱/۱۰/۱۴«خب از لحاظ شرعی، حجاب یک حکم مسلّم شرعی است؛ یعنی برای بانوان، پوشاندنِ غیر از صورت و دو دست ــ وجه‌ و کفّین ــ واجب است؛ این چیزی است که از آن صرف‌نظر نمیشود کرد. مردم ما مسلمانند، مقیّدند،‌ متعبّدند، ‌بانوان ما متعبّدند،‌ باید رعایت کنند این را؛ حکم شرع است. یک نگاه، نگاه قانونی است؛ قانون واجب‌الاطاعه است و در این زمینه، حکم قانونی وجود دارد؛ رعایت حکم قانون برای همه واجب است. چه آن کسانی که به شرع معتقدند، چه حتّی آن کسانی که به شرع هم معتقد نیستند، قانون را بایستی رعایت کنند.» ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ و «کشف حجاب، حرام شرعی و حرام سیاسی است.» ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ لذا  در درجه اول خود بانوان و  سپس مسئولان کشور در زمینه‌ی رعایت حجاب مسئولیت‌هایی دارند که باید به آن عمل کنند: «در دولت، در قوّه‌ی قضائیّه، در بخشهای مختلف، در این زمینه مسئولیّت وجود دارد که بایستی به مسئولیّتهای قانونی و شرعی خودشان عمل کنند. خود بانوان ما بیش از همه در این زمینه مسئولیّت دارند؛ و رعایت کنند جنبه‌ی حجاب اسلامی را.» ۱۴۰۳/۰۱/۱۵
بنابر آنچه گفته شد حجاب اسلامی یک واجب شرعی است که رعایت آن در عرصه‌ی عمومی و اجتماعیِ جامعه‌ی اسلامی ضروری بوده و نظام اسلامی نسبت به مقابله با کشف حجاب به‌عنوان حرام شرعی و سیاسی و نقشه‌های دشمنان و بدخواهان ملت ایران در این زمینه مسئولیت جدی و اساسی دارد: «آن کاری که در ملأ انجام میگیرد، در خیابان انجام میگیرد، یک کار عمومی است، یک کار اجتماعی است، یک تعلیم عمومی است؛ این [خطا]، برای حکومتی که به نام اسلام بر سرِ کار آمده است تکلیف ایجاد میکند. حرام کوچک و بزرگ ندارد؛ آنچه حرام شرعی است نبایستی به‌صورت آشکار در کشور انجام بگیرد... آنچه در مقابل چشم مردم است، در محیط جامعه است، حکومت اسلامی -مثل حکومت امیرالمؤمنین، مثل حکومت پیغمبر- وظیفه دارد در مقابل آن بایستد. این منطقی که میگوید «آقا شما اجازه بدهید مردم خودشان انتخاب بکنند»، خب در مورد شراب‌فروشی هم هست؛ شراب را هم آزاد کنیم در کشور، هر کسی خودش دلش میخواهد بخورد، هر کس نمیخواهد نخورد! این حرف شد؟ در مورد همه‌ی گناهان بزرگ اجتماعی، این حرف وجود دارد؛ این حرف شد؟ شارع مقدّس بر حکومت اسلامی تکلیف کرده است که مانع از رواج حرام الهی در جامعه بشود؛ حکومت اسلامی موظّف است در مقابل حرام بایستد، در مقابل گناه بایستد.» ۱۳۹۶/۱۲/۱۷

الزامات کلیدی در مقابله با «کشف حجاب»
نکته‌ی مهم اما در این موضوع آن است که در مواجهه با افرادی که دچار سهل‌انگاری‌هایی در مسئله‌ی حجاب هستند باید با رویکرد و نگاه درستی وارد شد: «بنده اطمینان دارم که بانوان کشورمان، حتّی کسانی که یک مقداری هم در زمینه‌ی حجاب سهل‌انگاری‌هایی دارند، اینها دلبسته‌ی اسلامند، دلبسته‌ی نظامند؛ بارها هم این را ما گفته‌ایم. به این چشم بایستی به زنهای ما نگاه کرد.» ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ حتی بسیاری از خانم‌هایی که دچار این حرام شرعی و سیاسی می‌شوند نیز دارای دلبستگی‌های دینی هستند: «خیلی از کسانی که کشف حجاب میکنند اگر بدانند که پشت این کاری که اینها دارند میکنند چه کسانی هستند، قطعاً نمیکنند؛ من میدانم. خیلی از اینها کسانی هستند که اهل دینند، اهل تضرّعند، اهل ماه رمضانند، اهل گریه و دعایند، [منتها] توجّه ندارند که چه کسی پشت این سیاستِ رفعِ حجاب و مبارزه‌ی با حجاب است. جاسوسهای دشمن، دستگاه‌های جاسوسی دشمن، دنبال این قضیّه هستند.» ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ لذا «آن کسانی که حجاب را به طور کامل رعایت نمیکنند، اینها را نباید متّهم کرد به بی‌دینی و ضدّانقلابی... بدحجابی یا ضعف حجاب درست نیست امّا این موجب نمیشود که ما این [افراد] را از حوزه‌ی دین و انقلاب و مانند اینها خارج بکنیم و خارج بدانیم.» ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ «خیلی از این کسانی که حجاب کاملی هم ندارند، جزو هواداران جدّی نظام جمهوری اسلامی هستند؛ شما می‌بینید در مراسم مذهبی، در مراسم انقلابی، اینها شرکت میکنند.» ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ و نشانه‌ی این نکته مهم هم رفتار بانوان ایرانی در مقابل نقشه فتنه‌انگیز دشمنان است که حتی «دیدید دیگر، علیه حجاب خیلی کار شد؛ چه کسی ایستادگی کرد در مقابل این تلاشها و فراخوان‌ها؟ خود زنها؛ زنها ایستادگی کردند. آنها [دشمنان] امیدشان به همین زنهایی بود که شما به آنها میگویید بدحجاب؛ امیدشان به اینها بود. اینها امیدشان این بود که همینهایی که حجاب نیمه‌کاره دارند بکلّی کشف حجاب کنند، [ولی] نکردند؛ یعنی زدند تو دهن آن تبلیغ‌کننده و فراخوان‌فرستنده.» ۱۴۰۱/۱۰/۱۴
باید کاملاً توجه کرد که راهبرد دشمن اختلاف‌افکنی و ایجاد گسل‌های مختلف در ایران اسلامی است: «هدف دشمن به زانو درآوردن انقلاب و نظام جمهوری اسلامی است... راهبرد چیست؟ ایجاد اختلاف، ایجاد بی‌اعتمادی... اختلافات را نباید تبدیل کرد به گسل. یک وقت [بحث] «زن» را مطرح میکنند... برای اینکه اختلاف ایجاد کنند؛ راهبرد دشمن ایجاد اختلاف است. البتّه تاکتیک‌ها مختلف است؛ هر زمانی با یک تاکتیک؛ عمده‌ی تاکتیک هم دروغ‌پردازی و شایعه‌سازی است؛ این کارها را میکنند برای اینکه بتوانند اختلاف ایجاد کنند.» ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ امروز در رأس نقشه‌های دشمنان ایران اسلامی حربه‌های تبلیغات و جنگ رسانه‌ای و روانی است: «دشمن در رأس نقشه‌هایش تبلیغات است؛ ‌به قول خودشان پروپاگاندا است.» ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ و قطعاً آنها به دنبال این بوده و هستند که در موضوع زنان و حجاب نیز با استفاده از انواع و اقسام شگردهای تبلیغاتی فضای ذهنی و روانی جامعه را ناامن کرده و راهبرد اختلاف و تشتت اجتماعی و بی‌اعتمادی مردم نسبت به یکدیگر و نیز حاکمیت را پیش ببرند. بنابراین در چنین فضایی برای مقابله با دسیسه کشف حجاب به‌عنوان حرام شرعی و سیاسی باید به صورت برنامه‌ریزی شده و قاعده‌مند عمل کرد و خبر منتشرشده روزهای قبل درمورد تذکر به برخی مسئولان نیز در همین راستا بوده است: «دشمن با نقشه و برنامه وارد این کار شده، ما هم باید با برنامه و نقشه وارد بشویم؛ کارهای بی‌قاعده و بدون برنامه نباید انجام بگیرد.» ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
 

ارسال دیدگاه