هفته‌نامه سیاسی، علمی و فرهنگی حوزه‌های علمیه

شماره خبر : 1290
منتشر شده در مورخ : ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
ساعت : 10:35
جنگ شهوت یا جنگ براندازی نرم

جنگ شهوت یا جنگ براندازی نرم

بسیاری از سرمایه های گوناگون بین المللی ، صرف ایجاد رسانه های اثرگذاری مانند ماهواره و اینترنت و موبایل می شود ، تا از آن راه، ایمان، باورها و روحیه شهادت طلبی را در جوان ایرانی از بین ببرند.

 حجت الاسلام والمسلمین علی شیرازی در مطلبی با عنوان «جنگ شهوت یا جنگ براندازی نرم» اینگونه نوشته است:

حضرت موسی (ع) برای نجات مردم انطاکیه ، سپاهی به فرماندهی یوشع و کالب به آنجا فرستاد. بلعم باعور از راه اشاعه فحشا و انحراف جنسی ، سپاه موسی (ع) را شکست داد.
وی دستور داد دختران و زنان زیبا چهره و خوش اندام، خود را آرایش کنند و به عنوان فروشنده اجناس مورد نیاز ، وارد سپاه حضرت موسی (ع) شوند.

طولی نکشید که آن سپاه ، با نگاه های هوس آلود خود به پیکر سفیر عریان زنان آرایش کرده ، در پرتگاه انحراف جنسی و شهوانی قرار گرفتند ؛ اراده هایشان سست شد ، اهداف عالی به هدف های مادی تبدیل گشت و لشکر از هم گسیخت. دشمن به اهدافش رسید و بر جان و مال سپاه مسلط گشت.
بعد از شهادت حضرت حسین ابن علی (ع) ، از حدود سال ۷۰ تا پنجاه، شصت سال بعد ، مدینه و مکه را مرکز فساد و شهوت پرستی کردند.

بزرگترین خواننده ها و نوازنده ها و عیاش ها و عشرت طلب های دنیا در مکه و مدینه بودند. بدترین و هرزه ترین شاعران ، در مکه و مدینه بودند. مرکز جهان اسلام و مهبط وحی ، مرکز فحشا و فساد شده بود.
فساد و غنا و خنیاگری در مدینه مورد توجه بود. جمیله، یکی از آوازخوان های مدینه بود. او دیگران را هم آموزش می داد. مردم و دختران به خانه اش هجوم می آوردند و آوازهای او را می آموختند.
در مکه نیز شاعری عریان سرا ، هرزه گو و پرده در به نام " عمربن ابی ربیعه " بود. وقتی او از دنیا رفت، در مدینه عزای عمومی شد و در کوچه های مدینه ، زن و مرد و جوان ها می گریستند.
مردم مدینه از انسان معمولی تا آقازاده های معروف قریش و حتی بنی هاشم - زن و مرد - غرق در شهوت و فساد و فحشا بودند.

طرح دشمن برای مقابله با دین و ایمان مردم ، در مکه و مدینه، مراکز اسلام ناب ، ترویج بی بند و باری و گسترش فحشا بود.
هم بلعم باعور به هدف رسید و هم دشمنان پیامبر ( ص ) و اولیاء الهی (ع) به هدف رسیدند و مکه و مدینه را از مسیر دینداری و ایمان خارج ساختند.
روزگاری مسلمانان در جنوب اروپا و در اسپانیا تا جنوب فرانسه ، کشوری اسلامی به وجود آوردند. این کشور مهد تمدن شد و علم در اروپا از همان تمدن اندلسی قرون اولیه اسلام شکوفا گردید.

اروپایی ها وقتی خواستند اندلس را از مسلمان ها پس بگیرند ، به فاسد کردن جوانان پرداختند. برای این کار ، تاکستان هایی را وقف کردند تا شراب آن ها را به طور مجانی در اختیار جوانان قرار دهند. جوانان را به سمت زنان و دختران خود سوق دادند تا آن ها را به شهوات و فحشا آلوده کنند. کار به جایی رسید که مردم و مجریان حکومت ، از کوچک تا بزرگ ، از سرباز تا فرمانده و امیر ، جذب فتانه و زنان فاحشه وارداتی شدند ، و نتیجه آن شد ؛ سپاهی که در هیچ جنگ نظامی شکست نخورده بود ، در میدان جنگ نرم مغلوب شد.
آنقدر فساد شایع شد که بر حکام هم غلبه پیدا کرد. روزی یکی از حاکمان مسلمان در قصر خودش ، کنار دریا نشسته بود و خیابان را تماشا می کرد. چشمش به دختر زیبای مسیحی افتاد که به قصد دلربایی از حاکم ، طنازی می کرد. حاکم فریفته او شد و بی اختیار خودش از قصر بیرون دوید و شخصا او را بغل کرد و داخل قصر آورد.

در دوران قاجار نیز انگلیسی ها برای تخریب ایمان ملت ایران ، با حکومت وقت ، قرارداد " رژی " را امضاء کردند و دختران جوانی را نیز به ایران آوردند ؛ تا در مجامع عمومی ، جوانان مسلمان را دعوت به کشیدن قلیان کنند و آرام آرام ، فساد و فحشا را گسترش دهند.

در عصر رضا خان پهلوی هم هدف از کشف حجاب ، ترویج بی بندوباری و فساد و فحشا و تخربب ایمان زن و مرد ایرانی و ارزش های دینی در جامعه بود.
در عصر پهلوی دوم نیز اول انگلیس و سپس امریکایی ها همین خط را در ایران دنبال کردند. تنها در دوران ریاست مهرداد پهلبد ؛ همسر شمس پهلوی بر وزارت فرهنگ و هنر - از سال ۱۳۴۳ تا ۱۳۵۷ - خط ابتذال ، برهنگی ، و رواج بی بندوباری در تمامی برنامه های فرهنگی دنبال می شد. نشریات ، سینما و رادیو و تلویزیون کشور ، به تریبون و ارگان فاحشه گری تبدیل شده بود.

جشن هنر شیراز از سال ۱۳۴۶ تا ۱۳۵۶ ، اوج ترویج فساد و فحشا در کشور بود که در نهایت به نمایش صحنه های جنسی و مستهجن منجر شد و هویت واقعی اباحه گری و بی بند و باری شاه و همسرش را به نمایش گذاشت.
امروز نیز استعمارگران و استکبار جهانی و صهیونیسم بین الملل و اتاق های فکر غارتگران دنیا ، از همین روش استفاده می کنند. سیاست امروز امریکایی ها و اروپایی ها ، اندلسی کردن ایران اسلامی است.
بسیاری از سرمایه های گوناگون بین المللی ، صرف ایجاد رسانه های اثرگذاری مانند ماهواره و اینترنت و موبایل می شود ، تا از آن راه، ایمان، باورها و روحیه شهادت طلبی را در جوان ایرانی از بین ببرند.

پایگاه های اینترنتی فراوانی ، راه اندازی کرده اند تا با بهره گیری از آن ها ، وبا یک تهاجم عظیم و پیچیده ، عفت و حیای جوان مسلمان ایرانی را نابود کنند.
دختر و پسر ایرانی ، شبانه روز به وسیله هزارها رسانه صوتی و تصویری و اینترنتی و فیلم های مستهجن هالیوودی در زیر بمباران تخریب قرار دارند.
تنها در امریکا ۲۶ میلیون وب سایت مستهجن وجود دارد. آن کشور سلطه گر به همراهی دیگر دشمنان اسلام و ایران ، در فضای مجازی ، تهاجم فرهنگی عمیقی را در جهان شکل داده اند تا فرهنگ برهنگی و فحشا را گسترش دهند.

سال ها ست که این تهاجم گسترده علیه انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران ، آغاز شده است و دشمنان نظام اسلامی ، برای براندازی نرم ، نقشه کشیده اند ، تا جمهوری اسلامی ایران را از مسیر فساد و فحشا نابود کنند.
البته زن و مرد ایرانی ، در طول حوادث پس از انقلاب ؛ تا امروز ، نشان داده اند که در آن چیزهایی که معیار واقعی زندگی و ارزش و برجستگی آن هاست ، در سطوح عالی قرار دارند و هرگز تسلیم جنگ نرم دشمن نمی شوند.

ملت فهیم ایران می داند که دشمن از راه اشاعه فرهنگ غلط و فرهنگ فساد و فحشا ، سعی می کند جوان های ما را از ما بگیرد. ملتی مانند ملت بیدار ایران ، هرگز حاضر به این باخت نمی شود و هر طرح دشمن را در هم می ریزد.
امروز تجربه های بزرگ تاریخی ، تجربه های عصر پیامبران و اولیای الهی ، تجربه اندلس ، تجربه های تاریخ ایران ، در جلوی دید مردم بصیرمان است. این تجربه ها ، ملتمان را هرگز تسلیم دشمن نمی کند.

ملت بزرگ ایران ، دشمن را در میدان جنگ شهوت نیز شکست خواهد داد و علیرغم میل باطنی ابرقدرت ها ، پایه های اعتقادی نسل جوان کشور را از دیروز محکم تر خواهد نمود.
دشمنی که تصور می کند با ترویج فرهنگ برهنگی و بی بند و باری و فحشا ، می تواند جمهوری اسلامی را بشکند ، مطمئن باشد که با درایت حکیم متاله ، فقیه بیدار و هوشیار ، زعیم جهان اسلام و فرماندهی کل قوا ؛ حضرت امام خامنه ای و با بیداری و فهم و درایت مسئولین کشور و با ایمان و معادباوری مردم عزیزمان ، از این جنگ ، سرشکسته و پشیمان بیرون خواهد آمد.

برچسب ها : شهوت جنگ نرم استعمار

ارسال دیدگاه