هفته‌نامه سیاسی، علمی و فرهنگی حوزه‌های علمیه

شماره خبر : 1173
منتشر شده در مورخ : ۶ دی ۱۴۰۰
ساعت : 10:33
الهیات تبشیری چه هدفی را در جهان اسلام دنبال می‌کند؟

الهیات تبشیری چه هدفی را در جهان اسلام دنبال می‌کند؟

الهیات تبشیری این هدف را دنبال می‌کند که همانطور که پولس در بین یهودیان یهودی بود و در بین بت پرستان مثل آنها بود، الهیات مسیحی و تفسیر کتاب مقدس را با فرهنگ بومی هر منطقه مطابق سازی کنیم.

 میسیولوژی، علم چند منظوره ای است که مبلغین مسیحی و میسیونرها از آن برای رسیدن به هدف در تبلیغ مسیحیت در دنیا استفاده می‌کنند.

یکی از راه کارهای آنها تغییر در الهیات مسیحی است. در اواخر دهه ۱۸۰۰ م و اوایل ۱۹۰۰ م جنبش موسوم به الهیات کتاب مقدس به عنوان جایگزینی برای الهیات منظم به وجود آمد. با این وجود برخی از مسیحیان محافظه کار از برخی فرضیات الهیاتی کسانی که راه را برای جنبش جدید پیش می‌بردند، ناراحت بودند و آنها را لیبرال نامیدند؛ اما این ایده از الهیات که کاملاً ریشه در تفسیر کتاب مقدس داشت، جذاب بود.

رازنر، که کتاب مقدس را با یک بنای ساختمانی مقایسه می‌کند، می‌گوید: کتاب مقدس این اجازه را به ما داده که هرگونه می‌خواهیم برای تبلیغ دین خدا از آن استفاده و تفسیر کنیم.

به طور رسمی، الهیات تبشیر تلاش برای فهم و تفسیر مأموریت خدا با توجه به کتاب مقدس، تجربه کلیسا درباره مأموریت در طول تاریخ و زمینه اجتماعی و سیاسی امروز به منظور راهنمایی به کلیسا در انجام ندای مبلغین تبشیری خود است.

به طور رسمی، الهیات تبشیر تلاش برای فهم و تفسیر مأموریت خدا با توجه به کتاب مقدس، تجربه کلیسا درباره مأموریت در طول تاریخ و زمینه اجتماعی و سیاسی امروز به منظور راهنمایی به کلیسا در انجام ندای مبلغین تبشیری خود است. این بدان معناست که الهیات تبشیری مسیحی لزوماً شامل بازتاب ۱) در مورد روند ارتباطات، ۲) در مورد نگرانی‌های فرهنگی، ۳) در مورد چگونگی اجازه دادن به بشارت در هر سرزمین بومی به روشی که از نظر فرهنگی مناسب برای افراد آنجا باشد.

الهیات تبشیری یک هدف را دنبال می‌کند و آن این است که همانطور که پولس در بین یهودیان یهودی بود و در بین بت پرستان مثل آنها بود، الهیات مسیحی و تفسیر کتاب مقدس را با فرهنگ بومی هر منطقه مطابق سازی کنیم.

آنچه در این الهیات به همراه دارد که الهیات مسیحی را با فرهنگ بومی مطابق کند، ایجاد فرقه‌های جدید در مسیحیت می‌شود مانند فرقه کریسلام در نیجریه و یا اینکه به پلورالیسم دین می‌انجامد.

برچسب ها : الهیات تبشیری مسیحیت جهان اسلام

ارسال دیدگاه